Yeraz Çağlayan

Yeraz Çağlayan

Yeraz Çağlayan, Kadıköy’ün kendine has gösteri evi KOMA’da.
Kökünü tarihin derinliklerinden alan ortak kültürel miras üzerine bina edilmiş ninniler, dans, gurbet, aşk ve hasret şarkıları, Anadolu Ermeni müziğinin tipik örnekleri olarak karşımıza çıkıyor.
Dramatik soprano Yeraz Çağlayan, doğru sesi diapozonundan alıyor, kalbiyle söylemeye devam ediyor. ‘’Biz’’leri, ‘’biz’’den olan Ermenice müzikle Anadolu topraklarına yolculuğa çıkarıyor.