Ayak-Bacak Fabrikası

Ayak-Bacak Fabrikası

Önce… Sonra… Şimdi…
Önce ülkede kıtlık olmuş, insan
insanı tanımaz olmuş.
Sonra ülkedeki büyük göl için için
kaynamaya başlamış, bereket
sarmış tüm ülkeyi.
Şimdi o göl bizler için tapınak,
göldeki balıklar da kutsal
yaratıklar oldular.

KÜNYE
Yazan: Sermet Çağan
Yöneten: Erdinç Kılıç
Oyuncular: İpek Sarılar , Melih Salgır,
Erdinç Kılıç
Sanat Yönetmeni: Durukan Ordu
Yönetmen Yardımcısı: Sezer Sabuncu
Kostüm Tasarımı: Sümeyye Özbay
Işık Tasarımı: Sezer Sabuncu
Dekor Tasarımı: İpek Sarılar
Kukla Tasarımı: Haluk Yüce
Özgün Müzik: Nedim Yıldız
Koreografi: Erdinç Kılıç
Afiş Tasarımı: Emren Zeytinoğlu
Süre : 60′

BİLETLER KOMA GİŞE’DE ve BİLETİX’TE!