Gölge

Atlas Tiyatro Araştırmaları

Gölge

Üç ‘erkek’ çocukluk arkadaşı. Bir tesadüf. Bir sofra ve zihinlerinde saklambaç oynayan hatıralar. Gölge gibi takip eden, hatırlanmak istenmeyen olaylar. Bu oyun, ebelenmekten kaçan belleğin bir oyuna dönüşümüdür? Peki bu oyunda ebe kim?

*Oyunda tütün mamulleri kullanılmaktadır.