4Kapı 40makam

4Kapı 40makam

Bir çok öğretide yer alan, hakikatin olmazsa olmazı olan bir tanımlar ve kurallar bütünüdür 4Kapı40Makam. 

Her tanımın altında,  her kuralın özü ve pratik karşılığı yatar. 

Günümüzün kısır kavramlarının içeriği dışında, Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat ritüel anlamları ile işlenir bu projede. Tanımlanamayan, günümüzde çok bilinmeyen ve incelenmeyen bu konuyu daha yalın ele alırken, erişilebilecek her yere ulaşmak ve tanımlarken duyurmak en büyük hedefidir, bu projenin.

Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat’den oluşan 4kapı, 4anlam içinde hayat bulur. 

Her birinin 10 makamı olan kapılar, her bireyin, dört kapıdan ve dört kapının içindeki, kırk makamdan geçerek benliğini erdemli hale getirerek insan-ı kâmil olmasına hizmet eder.

İlim öğrenmeyi (şeriat), ibret almayı (tarikat), arif olmayı (marifet) ve manayı bilmeyi (hakikat) öz olarak esas alır tüm makamlar…

içeriğinde, birçok felsefeyi, inancı ve ritüelleri bozmadan konu alırken, pratiğinde; bunun sorgulayıcılığını, takipçiliğini ve müritçiliğini yerine getiren epizot parçalar birbirini izler.

Koreografi Yeşim Coşkun

Dans Ayhan Karaağaç, Yeşim Coşkun  

Müzik Cavit Murtezaoğlu

süre 30dk